MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden

Status: Aangenomen

Voor

Tegen

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

  •  Verschillende verenigingen met huisvesting op de Vlietzone en de locatie Blauwkras moeten wijken voor het realiseren van het bedrijventerrein Vlietzone-Midden;
  • Er voor sommige verenigingen reeds alternatieve huisvesting of ruimte voor het realiseren van nieuwe huisvesting is gevonden, maar voor sommige verenigingen ook
    niet;

Overwegende dat

  • Er, eventueel, op voorstel van de Gemeenteraad gezocht zal worden naar het creëren van extra ruimte voor huisvesting voor verenigingen op de Vlietzone-Midden en locatie Blauwkras;
  • Er onverhoopt ook een kans bestaat dat er geen extra ruimte te creëren valt voor verenigingen op Vlietzone-Midden en de locatie Blauwkras;

Verzoekt het college

  • Verenigingen die moeten vertrekken van de locatie Blauwkras en de Vlietzone, en waar ook na nader onderzoek geen plaats is op het toekomstige bedrijventerrein of de locatie Blauwkras, maximaal te ondersteunen in hun zoektocht naar een alternatieve locatie zodat deze verenigingen een grotere kans hebben om te blijven bestaan.

Arie Roest – VVD
Pieter Krol – ChristenUnie
Sebastiaan van der Veer – CDA
Eli de Graaf – Partij Sleutelstad
Thomas van Halm – SP