MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA CDA, SP, CU, LP (33)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

 • Leiden stad is van Kunst, Kennis en Wetenschap
 • Leiden met 14 musea ook de stad is met verreweg het grootst aantal musea per hoofd van de bevolking en per vierkante meter stadsoppervlak, maar dat een echt kunstmuseum nog ontbreekt
 • dat alleen historische en kunsthistorische kunst, van Lucas van Leyden en Rembrandt tot Van Doesburg en Mondriaan een plaats krijgen, in de Lakenha
 • in Leiden al jaren grote behoefte bestaat aan een permanente expositieruimte voor eigentijdse en moderne Leidse kunst,
 • Leidse kunstenaars op deze manier te weinig geëxposeerd kunnen worden, en zo ook alleszins te weinig exposure krijgen in eigen stad
 • en dan maar, indien ze geluk hebben, hun toevlucht nemen tot Amsterdam, Rotterdam en internationale musea. Voorbeeld de internationale groep After Nature, met de Leidse gebroeders Donker, wijlen Jacob Kanbier, de Leidse Mondialen
 • De Lakenhal alleen heel af en toe niet-historische, gevestigd-kunsthistorische of subrecente topkunst van Leidse origine exposeert (jubileum Fer Hakkaart, exposities De Stijl), maar ook desgevraagd letterlijk weigert Leidse kunst uit de laatste 6 decenniapermanent of regelmatig tentoon te stellen
 • De Lakenhal, voormalig Prentenkabinet (thans UB), de UB en andere instellingen ruim 250.000 kunstwerken in depot hebben, waarbij internationaal fameuze en historisch unieke foto- en prenten-collecties (ca.150.000 st.) , naast omvangrijke bruiklenen van het KITLV (ruim 200.000 foto’s) en het v.m Instituut Kern (ca. 70.000 foto’s). De universiteit heeft de grootste en oudste (vanaf 1839) museale fotocollectie van het land maar die zit in depot. Bekende namen daarbij Erwin Olaf, Jan Wolkers
 • er tienduizenden werken uit de voormalige rijksaankoopregeling “Beeldende Kunstenaars Regeling” (BKR) in de depots van de Lakenhal wegkwijnen.
 • daarnaast zich in de universitaire grafische collectie een uniek overzicht bevindt van de Nederlandse grafiek vanaf 1500 tot nu, waarin ook de Franse, Italiaanse en Duitse Scholen goed zijn vertegenwoordigd.

Overwegende dat:

 • nu sinds enige tijd in Leiden een initiatiefgroep van kunstenaars bezig is met plannen voor het oprichten van een kunstmuseum onder de naam Kunstmuseum Leiden, en daarvoor de gemeente heeft benaderd, maar dat de coronacrisis het traject in de wielen heeft gereden, kunstchef Klein pas met pensioen is en het initiatief nu een gemeentelijke impuls behoeft. De projectgroep wordt o.a. gesteund door gevestigde kunstenaars als Gijs Donker, Jeroen Spijker en Jaap Montagne.
 • de toenmalig Lakenhaldirecteur (thans directrice Leiden City of Science) Meta Knol en Lakenhal-conservator Nicole Roepers, evenals chef Cultuur van de gemeente, Cor Klein, naar die plannen gekeken hebben, en zich voorstander hebben betoond. Zij zeggen het als complementair te beschouwen en van belang voor deze stad. Het museum zou in de leegstaande Da Vincischool in Noord worden gevestigd, vanuit het hele land goed bereikbaar voor auto en OV
 • er door genoemde initiatiefgroep een voorlopige begroting is opgesteld, waaruit in elk geval al kan blijken dat dit museum kosten-neutraal kan worden gevestigd
 • steun kan worden gezocht bij diverse fondsen en landelijke kunst-steunende loterijen (Bank-giro/Vriendenloterij e.a.)

Verzoekt het college om:

 • de mogelijkheden voor het vestigen van Kunstmuseum Leiden zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken, bijvoorbeeld in samenwerking met de vakgroep kunstgeschiedenis van de Universteit, de UB, mevr. Knol, mevr. Roepers
 • en met voortvarendheid de initiatiefgroep en het initiatief te gaan ondersteunen

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad