MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: CDA, PvdD

Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, CDA (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA,  SP, ChristenUnie (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

 • Er in Leiden nog geen onderzoek is gedaan naar de overlast die bewoners – zowel mensen als dieren – ondervinden van de evenementen die in Leiden worden georganiseerd waarbij o.a. belangengroepen worden gekarakteriseerd en overlast wordt gewogen en gerangschikt;

Overwegende dat

 • Eén van de ambities in het Evenementenbeleid Leiden 2020 ‘balans tussen levendigheid en
  leefbaarheid’ is;
 • Menselijke bewoners hinder ondervinden van de evenementen die er worden georganiseerd in met name de Leidse binnenstad;
 • Dieren die in Leiden wonen ook hinder ondervinden van evenementen die worden
  georganiseerd;

Verzoekt het college om

 • Onderzoek te doen naar de overlast die bewoners – zowel mensen als dieren – ondervinden van de evenementen die in Leiden worden georganiseerd en daarbij in ieder geval de verschillende belangengroepen te karakteriseren, de overlast te wegen en te rangschikken
  en bij dit onderzoek naast geluidstechnici ook een sociaal geograaf en ecoloog te betrekken.
 • Dit onderzoek aan de Raad te sturen en over de uitkomsten hiervan met haar in gesprek te gaan.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Joost Bleijie – CDA
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad