MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, LP (11)

Tegen: D66, GL, PvdA, CDA, SP, CU (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende

  • Dat er veel onrust heerst onder de burgerij over de aanname dat de energietransitie te maken heeft met gevolgen voor de volksgezondheid, vooral waar dat gaat over de locatie van windturbines

Overwegende

  • Dat zulks te maken kan hebben met trillingen of geluiden die worden geproduceerd door nabije windturbines
  • Dat daadwerkelijk inderdaad fysieke ziekteverschijnselen worden gemeld bij de medische stand
  • Dat daarbij lawaai vaak als oorzaak wordt aangewezen , ook als wordt voldaan aan de DB-normen
  • dat de oorzaak ook psychisch kan zijn, veroorzaakt door permanente zorg over, ergernis aangaande, verzet tegen of volledig in beslag genomen te zijn door allerlei aspecten van de windmolens

Verzoekt het college

  • door op verschillende locaties in Holland Rijnland onafhankelijk wetenschappelijk medisch onderzoek te laten doen naar de ervaringen van mensen met windmolens in hun back-yard .
  • dit bijvoorbeeld te doen bij de molens langs de provinciale weg bij Stompwijk

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad