MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA

Onderwerp: Kaderbrief 2019-2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (12)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018,

Constaterende dat,

 • Discussies over ondergronds parkeren vaak ad hoc worden gevoerd;
 • Onvoldoende bekend is over ondergronds parkeren qua kosten en mogelijkheden

Overwegende dat,

 • Ruimte om te bouwen in Leiden schaars is;
 • Auto’s op straat veel ruimte in nemen;
 • Ondergronds parkeren leidt tot meer bebouwbare grond;
 • Ondergronds parkeren leidt tot meer vergroening in de stad:

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken waar ondergronds parkeren mogelijk is met daarin de volgende onderdelen:

  a) Wat zijn de gemiddelde kosten;
  b) In hoeverre deze kosten fluctueren per afzonderlijk deel van de stad (welk deel van de
  stad is geschikt voor ondergronds parkeren);
  c) Wat de gevolgen zijn van een beleid van meer ondergronds parkeren (denk aan
  uitbreiding van bouwmogelijkheden en het toevoegen van groen (wat normaal een
  parkeerterrein zou zijn kan bij ondergronds parkeren gemakkelijk beplant worden)?
  d) Wat de gevolgen zijn van ondergronds parkeren voor de onderwaterhuishouding.

Roeland Storm (CDA)
Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)