MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD, LP  (9)

Tegen: D66, GL, VVD, CDA, SP, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

  • Industrie, landbouw en veeteelt voorlopig, doch zeker tot 2030, van rijkswege zijn vrijgesteld van RES-deelname en -verplichtingen
  • Dat deze sectoren weliswaar in Leiden marginaal zijn, maar in heel HR niet.

Overwegende dat

  • Andere burgers zich afvragen waarom zij wél qua kosten en maatregelen moeten meedoen, terwijl een sector met een goede lobby en juridische experts dat niet hoeft.

Verzoekt het college

  • Te willen bevorderen dat deze drie sectoren van deze maatschappij nu alvast worden opgenomen in de RES 1.0/2,0 en
  • deze drie voorlopig vast in kaart brengen, net als nu ook alvast gebeurt met de regionale mobiliteit in de RSM

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad