MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Beschouwingen naar aanleiding van de verkiezingen en het daaropvolgende (in)formatieproces en
over het Beleidsakkoord 2022 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (7)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU  (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 juni 2022,

Constaterende dat

  • Veel ondernemers de coronacrisis ternauwernood hebben overleefd en nu alweer worden geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis;
  • Ondernemers hierdoor onvoldoende middelen en tijd hebben om zich klaar te maken voor Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) dat in 2025 al in werking treedt;
  • Hierdoor hebben ondernemers twee jaar achterstand om zich klaar te maken voor de overgang naar emissievrije stadslogistiek.

Overwegende dat

  • Het nieuwe college door wil gaan met de plannen om de Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) in 2025 in te voeren, zonder dat de stad hier klaar voor is.
  • Het elektriciteitsnet Leidse regio tot 2027 zo goed als vol zit en het dus maar de vraag is of ondernemers extra aansluitingen kunnen krijgen.
  • Het wenselijk is dat ondernemers de ondersteuning en tijd krijgen van de gemeente om zich goed voor te bereiden op de nieuwe plannen.

Verzoekt het college om

  • Om de plannen voor de Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) uit te stellen tot 2027 zodat de verloren tijd van Corona ingehaald kan worden en het elektriciteitsnet is uitgebreid;
  • Het gesprek met ondernemers te intensiveren over hoe zij de stap haalbaar en betaalbaar kunnen
    vormgeven.

Maarten de Crom – VVD
Christiaan Mulder – VVD
Thijs Vos – PS