MOTIE:

Datum: 21 december 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Pakket Woningmarktregulerende maatregelen

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (37)

Tegen: Geen (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 december 2023,

Constaterende dat

  • Vele honderden verkamerde panden komende maanden worden voorzien van een vergunning voor omzetting en woningvorming;
  • Het college voornemens is deze vergunningen enkel openbaar te maken in de Stadskrant of burgers kunnen zelf e-mail en bellen naar de gemeente om te informeren naar vergunningen;
  • Leiden nu al een kaart heeft met tot op heden verleende verkameringsvergunningen (https://kaart.leiden.nl/kamerverhuur);

Overwegende dat

  • De nieuwe regels voor inwoners, oa. vanwege de verschillen per buurt, complex zijn en een uitleg met kaart helpt in het begrip van de nieuwe regels;
  • De nieuwe woningmarktinstrumenten als doel hebben om huurders te beschermen tegen malafide verhuurpraktijken;
  • Openbaarheid, vindbaarheid en informatie m.b.t. verleende verkameringsvergunningen helpen bij het herkennen en tegengaan van malafide verhuurpraktijken;
  • Inzicht in aanvragen en verlening en verkameringsvergunningenhuurders helpt om te controleren of hun verhuurder ook daadwerkelijk een aanvraag heeft gedaan en een vergunning gekregen;
  • Een openbaar register daarmee verlies van vergunning van verkamerde of verhuurde panden door nalatigheid kan voorkomen;

Verzoekt het college

  • Aanvragen, verleningen en mutaties van de verkameringsvergunningen d.m.v. een kaart te publiceren op de gemeentewebsite;
  • Hierbij ook een uitleg over de vergunningen toe te voegen, zoals wanneer je vergunningsplichtig bent, wat de voorwaarden voor een vergunning zijn en de consequenties bij afwezigheid van een vergunning.

Sander van Diepen – D66
Thijs Vos – Partij Sleutelstad