MOTIE:

Datum: 7 maart 2024

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststellen profielschets voor de nieuwe burgemeester van Leiden

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad  (3)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (36)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 maart 2024,

Constaterende dat

  • In Nederland de betrokkenheid van burgers bij de selectie van burgemeesters nihil is;
  • De wet gemeentes verplicht om dit proces volledig achter gesloten deuren te organiseren;
  • Kandidaat-burgemeesters wél zelf kenbaar kunnen maken dat ze solliciteren voor het burgemeesterschap;

Overwegende dat

  • De burgemeester het gezicht van onze stad is en ook door de stad gedragen dient te worden;
  • Leidenaren het verdienen om te weten wie er heeft gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van hun stad;
  • De betrokkenheid van de stad gebaat is bij het voeren van openbare debatten/gesprekken tussen kandidaten onderling en met de stad;

Roept sollicitanten op

  • Om publiekelijk te solliciteren naar het burgemeesterschap;
  • Met de stad in gesprek te gaan over hoe zij het ambt willen invullen;

Verzoekt de vertrouwenscommissie

  • De meningen en reacties die dit ontlokt bij Leidenaren mee te nemen bij de keuze van de nieuwe burgemeester.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad