MOTIE:

Datum: 9 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Onderzoek ‘Participatie in Leiden Ontleed van Platform 31’

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP, Heijnen (12)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CU, Storm, Bleijie (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2021,

Constaterende dat

  • Dat in het kader van een WOB-verzoek honderden documenten en mails over de totstandkoming van het participatierapport openbaar zijn gemaakt;
  • Het concept-rapport zelf niet openbaar is gemaakt.

Overwegende dat

  • Het concept-rapport na stevige kritiek vanuit de gemeentelijke organisatie is ingetrokken en herschreven;
  • Er in de stad en bij meerdere raadsfracties grote twijfels zijn over de totstandkoming van het rapport en de rol van de gemeente daarbij;
  • Voor een goede beoordeling het nodig is dat inzage wordt geboden in het concept-rapport zelf.

Verzoekt het college om

  • Het concept-rapport alsnog openbaar te maken of in ieder geval de gemeenteraad vertrouwelijk inzage te geven in het concept-rapport.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad