MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbesluit Vlietzone-Midden

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024, 

Constaterende dat:

  • De geplande 170 openbare parkeerplaatsen veel van de schaarse ruimte op het nieuwe bedrijventerrein innemen.

Overwegende dat:

  • Vanwege de bouwplannen nabij de Morspoortparkeergarage een nieuwe locatie wordt gezocht voor deze demontabele parkeergarage;
  • Door het verplaatsen van de Morspoortparkeergarage naar de Vlietzone-midden ineens 390 parkeerplaatsen zouden kunnen worden toegevoegd op een relatief klein gebied, waardoor er meer ruimte is om andere ruimtelijke wensen een plaats te geven;
  • Het gebruik van de bestaande constructie van de demontabele parkeergarage Morspoort efficiënt is vanwege materiaalgebruik en andere kosten (bijvoorbeeld omdat het niet nodig is ondergrondse parkeerplaatsen aan te leggen);
  • Dat dit ook een mooi voorbeeld kan zijn van hergebruik van de destijds toegepaste hoogwaardige en duurzame materialen.

Verzoekt het College:

  • Te onderzoeken of het mogelijk is om de tijdelijke parkeergarage Morspoort te verplaatsen naar de locatie Vlietzone-midden;
  • Te onderzoeken of de ruimte die zo ontstaat door het niet volledig gebruiken van de voorziene parkeerplaatsen op niveau van het maaiveld te gebruiken voor het oplossen van knelpunten, zoals de inpassing van Blauwkras en Roadrunners of andere opties.

Eli de Graaf (Partij Sleutelstad)