MOTIE:

Datum: 22 december 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vierde technische wijziging Programmabegroting 2022

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (6)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 december 2022,

Constaterende dat

  • Er door de vertraging van de uitbreiding van betaald parkeren naar de Hoge Mors, Fortuynwijk, Boshuizen, Meerburg en Vlietpoort eenmalig een geraamde structurele last van €855.932 vrijvalt;
  • Deze meevaller in de reserve parkeren wordt gestort;

Overwegende dat

  • Dit conform de afspraak is dat parkeren een gesloten systeem vormt en meevallers daarom in de reserve parkeren worden gestort;
  • Het doel van deze reserve krachtens de Programmabegroting het “bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de exploitatieresultaten over meerdere jaren” is;
  • Er de afgelopen jaren regelmatig van dit doel is afgeweken, zoals het onttrekken van 17 miljoen euro uit deze reserve om de autoluwe binnenstad te financieren;
  • Het college ook over deze €855.932 niet uitsluit dat deze voor een ander doel dan auto- of fietsparkeren wordt uitgegeven;
  • Er duidelijkheid dient te zijn over waar deze meevaller wel of niet aan wordt besteed;

Spreekt uit dat

  • Dit bedrag voor het bekostigen van (auto- en fiets)parkeervoorzieningen en/of het het egaliseren van de exploitatieresulten van parkeren over meerdere jaren dient te worden ingezet.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Toelichting:

Zolang parkeren een gesloten systeem is en het doel van de reserve parkeren het bekostingen van (auto en (bak)fiets)parkeervoorzieningen en het egaliseren van exploitatieresultaten is moeten meevallers uit parkeren niet (ad hoc) aan andere zaken worden uitgegeven. Indien men dit toch aan andere zaken (zoals het autoluw maken van de binnenstad) wil uitgeven dan zou de huidige financiële systematiek moeten worden losgelaten en het doel van de reserve moeten worden gewijzigd.