MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Corantijnstraat

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 30 november 2023,

Constaterende dat:

  • met het voorliggend bestemmingsplan drie verouderde portiekflats vervangen gaan worden door vier woonblokken met 176 duurzame sociale huurwoningen;
  • bewoners van (sloop-)nieuwbouwprojecten (zoals in de Corantijnstraat) uitgesloten zijn van een parkeervergunning voor straatparkeren, óók als zij voor de transformatie wél een parkeervergunning hadden;
  • er geen autoparkeerplekken zijn voorzien op eigen terrein, omdat een groene buitenruimte prevaleert en dit bovendien voor de woningcorporatie niet financieel haalbaar is;

Overwegende dat:

  • er geen extra plek gerealiseerd hoeft te worden naar aanleiding van de 57 vervallen en daarmee te compenseren parkeerplaatsen, of de parkeereis van 31 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers die ontstaat als gevolg van de nieuwe woningen;
  • deze parkeereis blijkbaar zonder enig probleem kan worden opgevangen op straat, omdat de parkeerdruk dat ruimschoots toelaat;
  • er naar verwachting, uitgaande van een gebruikelijk percentage van 5-10%, slechts bewoners van vier tot negen woningen zullen terugkeren naar de woonblokken aan de Corantijnstraat;
  • er sprake is van een handjevol terugkeerders die in de oude situatie een parkeervergunning hadden.

Verzoekt het college:

  • terugkerende bewoners bij wijze van uitzondering wel de mogelijkheid te bieden om hun parkeervergunning te behouden;
  • voor deze parkeervergunningen een uitsterfbeleid te voeren, door ze expliciet te koppelen aan deze terugkeerders en niet te laten overgaan op nieuwe bewoners.

Tom Leest (VVD)

Pieter Krol (CU)

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)