MOTIE:

Datum: 10 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, CDA, LP (29)

Tegen: VVD, SP, CU (10)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2020,

Constaterende dat

  • in het raadsbesluit ‘Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark’ (19.0039) van 20 juni 2019 om een evaluatie gevraagd wordt van zowel het resultaat van het inrichtingsvoorstel als het proces er naartoe.

Overwegende dat

  • een dergelijke evaluatie gewenst is voordat het kaderbesluit behandeld wordt.

Verzoekt het College:

  • voordat het kaderbesluit genomen wordt de evaluatie te houden zoals in het raadsbesluit is vastgelegd;
  • bij deze evaluatie een representatief deel van alle betrokkenen te horen, zoals de hockeyvereniging, tennisvereniging, speeltuinvereniging, BSO, Lorenz school, omwonenden en gebruikers van het park;
  • hier leerpunten uit te halen en die te noteren;
  • de uitkomsten van deze evaluatie te delen met de raad.

Rembrandt Rowaan (GroenLinks)
Maarten Kersten (PS)
Anandkoemar Jitan (LP)