MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (33)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat:

  • de Algemene bijstandswet, tot 2004, de mogelijkheid van een kennismakingsperiode van zes maanden kende
  • De gemeente Tilburg de pilot ‘samenwonen op proef’ is gestart waarbij mensen in de bijstand de mogelijkheid krijgen om een halfjaar op proef te kunnen samenwonen zonder gekort te worden op hun uitkering

Overwegende dat:

  • als je gaat samenwonen als je in de bijstand zit dit direct negatieve financiële gevolgen heeft, waardoor mensen angstig zijn om samen te gaan wonen;
  • De bijstand uit dient te gaan van vertrouwen ipv wantrouwen;

Verzoekt het College:

  • te starten met een pilot ‘samenwonen op proef’, waarbij mensen in de bijstand een half jaar op ‘proef’ kunnen samenwonen zonder dat dit nadelige consequenties voor hun bijstandsuitkering heeft.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Thomas van Halm (SP)
Eric Krijgsman (D66)
Maarten Kersten (PS)
Marcel Terlouw (GL)