MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP (19)

Tegen: D66, VVD, PvdA, PvdD, CDA, ChristenUnie, Jitan (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

  • Voedsel verantwoordelijk is voor 20 to 35% van de broeikasgas-uitstoot, waarbij meer dan de helft wordt veroorzaakt door vlees en zuivel *);
  • Een meer plantaardig dieet niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de
    gezondheid **);
  • Het plantaardig aanbod op evenementen in Leiden tot nu toe nog vrij schaars is;

Overwegende dat

  • Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Een (ruimer) plantaardig aanbod op evenementen kan bijdragen aan het halen van het klimaatneutrale doel;

Verzoekt het college om

  • Organisatoren van evenementen te stimuleren om gedurende hun evenementen (meer) plantaardige opties aan te bieden.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad