MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Agenda Autoluwe Binnenstad

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (-)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat:

  • In de Agenda Autoluwe Binnenstad plannen staan om de binnenstad voor een deel autoluw te maken, zodat onze binnenstad nog meer benut wordt als een veilige plek voor ontmoeting en ontspanning
  • Het college een proef start met een camerasysteem dat kentekens registreert als nieuwe manier om selectief toegang te krijgen tot het autoluwe gebied en dat het college het systeem definitief in wil voeren tussen 2022 en 2025, mits de proef slaagt
  • Het college het voetgangersgebied tussen 2022 en 2025 wil uitbreiden naar de straten rond de Hooglandse Kerk en rond de Pieterskerk, waarbij bevoorrading van beide kerken en de omgeving mogelijk blijft

Overwegende dat:

  • Er nu veel zoekverkeer rond de Hooglandse Kerk rijdt en dat door de knip in de Langebrug het sluipverkeer rond de Pieterskerk snel zal afnemen
  • De verblijfskwaliteit van deze unieke historische zwerfmilieus toeneemt als er minder zoekverkeer, sluipverkeer en ander autoverkeer in dit gebied rijdt
  • Een systeem met camerakentekenregistratie een belangrijke voorwaarde is voor het gebied rond beide kerken

Verzoekt het college om:

  • Het invoeren van camerakentekenregistratie en het uitbreiden van het voetgangersgebied rond de Hooglandse Kerk en de Pieterskerk met stip op 1 te zetten tussen 2022 en 2025.

Abdelhaq Jermoumi (PvdA)
Francien Zeggelt (D66)
Marijke van den Berge (Partij voor de Dieren)
Emma van Bree (GroenLinks)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)