MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

Tegen: VVD (5)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • Het voortbestaan van PS|Theater in gevaar is vanwege een tekort aan financiële middelen;
  • PS|Theater jaarlijks € 75.000 van de gemeente ontvangt;
  • PS|Theater structureel € 75.000 per jaar tekortkomt om theater te maken en haar medewerkers eerlijk te kunnen vergoeden;

Overwegende dat

  • PS|Theater van onmisbare waarde is voor onze stad;

Verzoekt het college om

  • De helft van het bedrag van € 90.000 dat voor 2023 voor de huur van externe depotruimte door Museum De Lakenhal staat opgenomen in de Kaderbrief te besteden aan PS|Theater;
  • Op zoek te gaan naar middelen om PS|Theater structureel meer subsidie te kunnen uitkeren en de raad hierover te informeren bij de Begroting 2024.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Thomas van Halm – SP
Marc Newsome – PvdA
Rosie van Peijpe – GroenLinks
Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Sebastiaan van der Veer – CDA
Pieter Krol – CU
Eli de Graaf – PS