MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, PvdA, PvdD

Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, ChristenUnie (39)

Tegen: n.v.t. 

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

  • Er tijdens evenementen geen toiletten aanwezig zijn die toegankelijk zijn voor
    rolstoelgebruikers *);

Overwegende dat

  • Tot de door het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap beoogde inclusieve samenleving ook de toegankelijkheid van evenementen behoort;
  • Leiden de ambitie heeft om evenementen zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen te laten zijn;

Verzoekt het college om

  • De aandacht voor de aanwezigheid van rolstoeltoegankelijke toiletten bij evenementen te borgen door dit op te nemen in de aanvraagprocedure inzake een evenementenvergunning.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Susannah Herman – D66
Tiny Klever – Partij van de Arbeid

*) De meeste dixi’s zijn niet rolstoeltoegankelijk. Goede festivaltoiletten voor mindervaliden met een juiste indeling en beugels zijn de zogenaamde miva-spoeltoiletten. Zie ook:
https://www.biind.nl/nieuws/toegankelijkheid-bij-evenementen-richtlijnen-of-een-vrije-invulling