MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Agenda Autoluwe Binnenstad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (10)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat:

  • De Agenda Autoluwe Binnenstad voorschrijft dat een groot aantal bezoekers- en bewonersparkeerplekken in het centrum zal verdwijnen.

Overwegende dat:

  • Bezoekersparkeerplekken van uitermate groot belang zijn voor de economie van onze stad, met name omdat mensen in verband met corona minder met het OV en meer met de auto reizen.
  • Bewonersparkeerplekken van uitermate groot belang zijn omdat veel inwoners van de binnenstad in hun dagelijks leven simpelweg een auto nodig hebben.
  • Het onderbrengen van bewoners in de parkeergarages van de binnenstad geen alternatief is maar simpelweg het opheffen van bezoekersplekken.
  • Het aantal nieuwe bezoekersplekken waar de Agenda nu in voorziet slechts een druppel op de gloeiende plaat is ten aanzien van het aantal plekken dat wordt verwijderd.

Verzoekt het college:

  • Geen parkeerplekken in het centrum op te heffen, en geen bewonersplekken onder te brengen in parkeergarages, voordat volwaardige alternatieve plekken gevonden of gerealiseerd zijn.

Maarten Dirkse – VVD
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad