MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota van Uitgangspunten Plesmanlaan 100

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat:

  • Er circa 750 m2 bruto vloeroppervlak voor (maximaal 250m2) commerciële ruimte beschikbaar is;
  • Er nog geen bestemming is voor de commerciële ruimtes en moet worden nagegaan welke functie(s) in de plint kunnen worden gerealiseerd;
  • Verschillende functies, zoals kleinschalige horeca, maar ook aan andere voorzieningen mogelijk zijn.

Overwegende dat:

  • Het betreffende gebouw in de nabijheid ligt van het Leiden Bio Science Park (LBSP) en het LBSP het grootste aantal bioscience startups huisvest in Nederland;
  • Veel startups en andere (zelfstandige) ondernemers problemen hebben met het vinden van betaalbare en geschikte bedrijfsruimte;
  • Het aanbieden van flexwerkruimtes ervoor zorgt dat nieuwe ondernemers en zzp’ers in Leiden aan hun onderneming kunnen bouwen en het tevens als ontmoetingsplek kan fungeren waarbij ondernemers elkaar op weg kunnen helpen.

Verzoekt het College:

  • Bij de invulling van de commerciële ruimtes in de plint, te onderzoeken of flexibele ruimtes en werkplekken (eventueel gecombineerd met kleinschalige horeca) mogelijk gemaakt kunnen worden;
  • Deze mogelijkheid te verkennen in samenwerking met de initiatiefnemer, relevante betrokkenen en interessante partijen1 uit de stad.

Maarten de Crom (VVD)
Marc Gaulard (D66)
Maarten Kersten (PS)