MOTIE:

Datum: 12 juli 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: VVD, CDA, ChristenUnie

Onderwerp: Kaderbrief

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, ChristenUnie (15)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, en PvdD (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 juli 2018,

constaterende dat:

 • het college kiest om belastingen te verhogen, reserves aan te spreken en schulden aan te gaan
 • de financiële situatie van de gemeente hierdoor sterk verslechtert, en Leiden volgens VNG-normen in de ‘rode zone’ terecht komt.

overwegende dat:

 • ingrijpende financiële keuzes grote gevolgen hebben voor de lange termijn
 • deze keuzes niet alleen door collegedragende partijen, maar in samenspraak met de hele raad gemaakt zouden moeten worden

verzoekt het college:

 • met de raad in gesprek te gaan over de financiële consequenties van nieuwe
  ambities die zijn geformuleerd
 • te zoeken naar een breder draagvlak dan alleen de collegedragende partijen voor
  deze nieuwe ambities
 • de uitkomsten van deze discussie te verwerken in de begroting

Dorien Verbree (VVD)
Joost Bleijie (CDA)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)