MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, SP, CU (31)

Tegen: VVD, CDA (7)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat,

  • Het college een nieuw beleidsplan armoedebeleid voorbereidt dat begin 2024 in werking moet treden;

Overwegende dat

  • Het waardevol is om bij de inhoudelijke behandeling van dit armoedebeleid in het najaar van 2023 de armoederegelingen in meerdere financiële scenario’s te bekijken;
  • De Raad op deze manier inzicht kan krijgen in de benodigde kosten van het kiezen van een hoger ambitieniveau voor bepaalde minimavoorzieningen;
  • Een verhoging van de inkomensgrens voor regelingen voor het sociaal minimum ertoe kan leiden dat meer Leidenaren geholpen kunnen worden bij gelproblemen;

Verzoekt het college

  • Om nog vóór de inhoudelijke behandeling van het beleidsplan armoedebeleid in de gemeenteraad financiële scenario’s uit te werken van de benodigde kosten, per armoederegeling onder het nieuwe plan, op het niveau van 130, 140 en 150 procent van het sociaal minimum zodat deze kunnen worden betrokken bij de inhoudelijke bespreking;
  • Om, voor regelingen waar dit bij benadering moeilijker is om uit te rekenen, scenario’s te baseren op ten minste een indicatie en schattingen van de benodigde kosten;

Antoine Theeuwen – SP
Thomas van Halm – SP
Esmee van Meer – PvdA
Eli de Graaf – PS
Pieter Krol – CU