MOTIE:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,   

Constaterende dat:  

  • Het College een aanvraag voor een bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning mag weigeren indien de woning is ontstaan door nieuwbouw, functiewijziging van bestaande gebouwen, door omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte of door verbouwing van één woning tot twee of meer zelfstandige woonruimten.[1]
  • Dit tot schrijnende situaties kan leiden waarbij huishoudens die voorheen altijd beschikten over een parkeerplek of parkeervergunning genoodzaakt zijn te loten voor een parkeerplek of hun auto weg te doen en geen (redelijk) alternatief vervoer hebben om op werk of bij hun afspraken te komen.

Overwegende dat:

  • We als gemeente oog dienen te hebben voor inwoners die een auto nodig hebben om te voorzien in hun dagelijkse inkomen, zorgtaken en zelfredzaamheid.
  • Het onwenselijk is dat ouderen die slecht te been zijn hun recht op een bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning verliezen, wanneer zij verhuizen naar een nieuwbouwwoning zonder inpandige parkeerplek. 
  • Het onwenselijk is dat inwoners die hun woning splitsen – voor bijvoorbeeld gedeeltelijke verhuur voor hun ouders op leeftijd – hun recht op een bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning verliezen.
  • Het onwenselijk is dat bewoners van een voorheen gesplitste woning, ook wanneer deze weer is samengevoegd, nooit meer aanspraak mogen maken op een bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning.

Verzoekt het college om:

  • In het parkeerbeleid te voorzien in de garantie van een parkeerplek, bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning zodat deze – nadrukkelijk niet uitputtende lijst van – schrijnende gevallen niet langer voorkomen in onze stad.

Alyssa Voorwald (VVD)
Thijs Vos (PS)
Pieter Krol (CU)

[1] Parkeerverordening 2023, artikel 3a: weigeren parkeervergunning.