MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, LP  (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen op 24 juni 2021

Constaterende:

  • dat afgesproken en toegezegd is dat 25 pct van het woningaanbod in het project LEAD sociale huur zal betreffen
  • dat niet uit enige van de voorgelegde voorstellen of bijlagen blijkt hoeveel M2 deze woningen omvatten
  • dat volgens deze voorstellen/bijlagen 145 van de 580 woningen inderdaad sociaal verhuurd zullen worden
  • dat hiervan geen woonoppervlaktes in M2 bekend zijn,

Overwegende:

  • dat dus niet duidelijk is of hiermee de 25 pct sociale huur écht bereikt zijn of wellicht, met kleine woningen, een veel lager percentage
  • dat in genoemde stukken tot 65m2: 346 x goedkope en middel-huur en 65-100: 88 idem goedkope en midden huur woningen gepland zijn
  • dat al bij al niet duidelijk is of de 25 procent hier wel echt gehaald wordt
  • dat een projectontwikkelaar er altijd baat bij zal hebben om zo min mogelijk sociaal huuroppervlak te bouwen

Verzoekt het college:

  • de bouwer het aantal m2 sociale huur op te geven en te zorgen/af te spreken dat dit minimaal 25% van het totale woonoppervlak beslaat, liefst ook met diversiteit in aantal kamers en geschiktheid voor niet slechts alleenwonenden maar ook startende stellen en jonge gezinnen.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad