MOTIE:

Datum: 17 oktober 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen tegemoetkoming in de kosten van de premie van de aanvullende zorgverzekering minima

Status: Verworpen

Voor: n.t.b.

Tegen: n.t.b.

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 17 oktober 2019,

constaterende dat:

 • er flink gekort gaat worden – te weten 45% – op de gemeentelijke bijdrage voor de collectieve zorgverzekering minima;
 • er in het raadsvoorstel alleen wordt gerekend met bedragen die de lastenverzwaring per maand voor individuen weergeven en dus niet voor gezinnen;
 • er in dit raadsvoorstel wordt gesteld dat mensen op dit moment geen bewuste keuze maken aangaande het type zorgverzekering dat zij kiezen;
 • dit raadsvoorstel moet resulteren in het feit dat mensen die AV-Top zijn verzekerd zich AV-Standaard laten verzekeren;
 • dat er helemaal geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de beweegredenen van mensen aangaande hun keus voor hun type verzekering;
 • het Platform Gehandicapten in hun reactie op dit raadsvoorstel heeft gesteld dat ‘In het algemeen is de gezondheid van minima minder goed en daarom is het voor hen dus van toegevoegde waarde om via de AV-Top verzekerd te zijn.’;

overwegende dat:

 • dat mensen per maand een hogere eigenbijdrage zullen moeten betalen;
 • een AV-Top verzekering voor twee volwassenen met een gezin die in de minimaregeling vallen onbetaalbaar wordt;
 • mensen er minder aanvullende zorg voor terugkrijgen;
 • mensen met een AV-Standaard verzekering extra fysiotherapie behandelingen en of hogere tandartskosten dan de verzekerde 150,- maken niet kunnen declareren via de Bijzondere Bijstand;
 • het monitoren van meer aanvragen in de Bijzondere Bijstand dus onzinnig is;
 • mensen sneller zorg zullen gaan mijden;
 • op de lange termijn er meer chronisch zieken zullen zijn;
 • het wenselijk is dat er eerst onderzoek wordt gedaan;

verzoekt het college:

 • eerst een ordentelijk onderzoek uit te voeren;
 • om in 2020 slechts een kleine korting toe te passen;
 • de hoogte hiervan vast te stellen tijdens de behandeling van de integrale begroting van het sociaal domein.

Maarten Kersten (PS)