MOTIE:

Datum: 31 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP

Onderwerp: Kredietaanvraag aanleg kunstgras voetbalveld sportpark Morskwartier 

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (8)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA,

CDA en ChristenUnie (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 21 juni 2018,

Constaterende dat

volgens de gegevens van de World Heath Organisation *) Leiden het hoogste percentage fijnstof heeft in Nederland;

Overwegende dat

  • Leiden dus op zeer korte termijn beleid moet ontwikkelen dat ten goede komt aan de kwaliteit van de door de Leidenaren ingeademde lucht;
    dat kunstgrasvelden ruimte van groen innemen en dus niet wenselijk zijn;
    dat kunstgrasvelden schadelijke effecten hebben, zoals het vrijkomen van microplastics;

Verzoekt het College

  • beleid te ontwikkelen ten aanzien van kunstgras, waarbij er een eind komt aan
    kunstgras en alleen Hybride Velden met FG mogen worden aangelegd;
  • een maximum vast te stellen voor het aantal aan te leggen Hybride Velden met FG;
  • en hierover eind 2018 aan de Raad te rapporteren.

Ries van Walraven (SP)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

*) Artikel Financieele Dagblad 2 mei 2018