MOTIE:

Datum: 16 juni 2022

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Jaarstukken 2021

Status: TBD

Voor: TBD

Tegen: TBD

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 juli 2022,

Constaterende dat:

 • De arbeidsvoorwaarden van Theater Ins Blau ver achter lopen op die van vergelijkbare
  instellingen in de stad en vergelijkbare gemeenten.
 • Door de coronacrisis veel professionals de culturele sector hebben verlaten en er, ook
  vanwege de aantrekkende arbeidsmarkt, een groot tekort aan personeel op alle niveaus en functies is.
 • Beide voorgaande constateringen ervoor zorgen dat Theater Ins Blau in een lastige
  situatie zit en, op het moment dat personeel besluit ergens te gaan werken, sluiting van het theater op korte termijn dreigt.

Overwegende dat:

 • Theater Ins Blau met een avontuurlijke en eigenzinnige programmering een belangrijke toevoeging aan en speler in het cultureel klimaat van Leiden is.
 • Theater Ins Blau een belangrijke rol in en voor het Leidse makersklimaat vervult.
 • De gemeente ruimhartig steun biedt aan door de coronacrisis getroffen culturele
  organisaties en instellingen.
 • De coronasteungelden van het Rijk nog niet uitgeput zijn en door het college
  worden aangewend om instellingen en organisaties sterk(er), (meer) wendbaar en (meer) weerbaar te worden.

Verzoekt het college:

 • Spoedig en tijdelijk extra financiële steun voor Theater Ins Blau beschikbaar te stellen, zodat de dreigende sluiting kan worden afgewend en het team en de organisatie weer enig perspectief heeft en tijd heeft om (samen met de gemeente) een structurele
  oplossing te vinden.
 • Voor die tijdelijke financiële steun de coronasteungelden van het Rijk als dekking te zien, of zorg te dragen voor een andere dekking.
 • Scenario’s voor de toekomst van Theater Ins Blau gezamenlijk te onderzoeken en daarover zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 jaar in gesprek te gaan met de Raad.

 

Marc Newsome (Partij van de Arbeid)

Mitchell Wiegand Bruss (Studenten voor Leiden)

Sander van Diepen (D66)

Eli de Graaf (Partij Sleutelstad)