MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t.  (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  •  Straatintimidatie waarbij inwoners op straat worden achtervolgd, nageroepen, uitgescholden en zelfs tegen hun zin worden aangeraakt landelijk, maar ook zeker in Leiden een probleem is;

Overwegende dat:

  • De veiligheidsmonitor op dit moment niet meet hoe vaak Leidse inwoners straatintimidatie ondervinden, omdat hierover geen vraag is opgenomen;

Verzoekt het College:

  •  In de veiligheidsmonitor specifiek te vragen naar ervaringen met straatintimidatie zodat we deze indicator vanaf 2023 kunnen monitoren.

Maarten de Crom (VVD)
Alyssa Voorwald (VVD)
Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Marc Newsome (PvdA)
Thijs Vos (PS)