MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (0)

Tegen: n.v.t.  (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • Dakloosheid onder jongeren stees meer toeneemt;
  • Er een nieuwe opvanglocatie komt voor dakloze jongeren van de leeftijd 16-27;
  • Er op termijn een permanente opvanglocatie voor deze groep jongeren komt;

Overwegende dat

  • Het belangrijk is om op de hoogte te zijn van de hoeveelheid dakloze jongeren om te bepalen of de opvang nog voldoende is;
  • Er op dit moment alleen een indicator is die het aantal dakloze mensen in het algemeen weergeeft en geen onderscheid maakt tussen jongeren en ouderen;

Verzoekt het college

  • Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 een indicator op te nemen die het aantal dakloze jongeren van de leeftijd 16-27 in de gemeente Leiden weergeeft;

Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Elianne Wijnands – SVL
Famke Güler – Partij Sleutelstad