AMENDEMENT:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsprogramma Voetganger 2020-2030

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (37)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 7 oktober 2021,

Besluit:

1) Actiepunt 5 uit het raadsbesluit:

De openbare ruimte voor iedereen toegankelijk en herkenbaar maken, zeker ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

Te wijzigen in:

De openbare ruimte voor iedereen toegankelijke en herkenbaar maken, zeker ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking en daarbij terughoudend om te gaan met de toepassing van shared space en in die gevallen waar het college kiest voor shared space dat beargumenteerd voor te leggen aan de Raad.

2) Actiepunt 5 op pagina 18 van bijlage 1 ‘Beleidsprogramma voetganger 2020-2030’ bij dit raadsvoorstel:

De openbare ruimte voor iedereen toegankelijk en herkenbaar maken, zeker ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking.

Te wijzigen in:

De openbare ruimte voor iedereen toegankelijke en herkenbaar maken, zeker ook voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking en daarbij terughoudend om te gaan met de toepassing van shared space en in die gevallen waar het college kiest voor shared space dat beargumenteerd voor te leggen aan de Raad.

Abdelhaq Jermoumi, PvdA
Maarten Kersten, Partij Sleutelstad
Martine van Schaik, Partij van de Dieren