MOTIE:

Datum: 4 april 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU  (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

Constaterende dat

  • In het raadsvoorstel is opgenomen dat huurders met een parkeervergunning die terugkeren naar de Prins6 een parkeerplek op eigen terrein krijgen;
  • Deze huurders tijdens hun tussenverhuizing hun huidige parkeervergunning verliezen en zij geen recht hebben op een parkeerplek op eigen terrein;
  • Indien zij pech hebben zij hun auto maar weg moeten doen;
  • Concreet speelt dit bij de 5 flats aan de Willem de Zwijgerlaan – die beoogd zijn als (tussen)woning voor de bewoners van de Prinsessenbuurt.[1] Een bouwplan waar sociale huurders expliciet zijn uitgesloten van de parkeervoorzieningen op eigen terrein;
  • Veel huurders een verhuizing terug naar de Prins6 bovendien financieel niet kunnen veroorloven en daardoor noodgedwongen in hun tussenwoning blijven wonen;[2]

Overwegende dat

  • We zoveel mogelijk moeten faciliteren dat bewoners in de Prinsessenbuurt kunnen blijven wonen;
  • Sociale huurders een auto niet uit luxe bezitten, maar om naar hun werk te gaan;[3]
  • Het uitgangspunt dat terugkeerders een parkeerplaats krijgen een papieren werkelijkheid dreigt te worden door de redenen die onder de constateringen worden genoemd;

Verzoekt het college

  • Te waarborgen dat bewoners uit de Prinsessenbuurt die – tijdelijk of permanent – naar de Blokken 1-5 verhuizen een parkeerplek behouden: ofwel op eigen terrein danwel door ze een parkeervergunning voor de openbare ruimte te verstrekken.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Pieter Krol – ChristenUnie

 

[1] Zie beantwoording van technische vraag nr. 21.

[2] Er wordt maar één verhuisvergoeding uitgekeerd door de Sleutels. Wie terug wil keren naar de Prins6 of de Rijtjes zal dat uit eigen zak moeten betalen.

[3] De cijfers over de parkeerdruk spreken wat dat betreft boekdelen: Tijdens een werkdag is de parkeerdruk slechts 35%.