MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

  • In de Rivierenbuurt (Meerburg) wordt gewerkt aan plannen om twaalf aan elkaar grenzende wooncomplexen met in totaal 260 verouderde sociale huurwoningen te vervangen door nieuwe woningen.
  • Bewoners van deze complexen hebben aangegeven graag in de wijk te blijven wonen en hiervoor graag zouden willen dat de bouwplannen ‘in een treintje’ worden aangelegd, zodat als eerst een eerste deel klaar is, een deel van de bewoners hierheen kan verhuizen voordat het volgende deel gesloopt wordt. Door deze fasering hoeven bewoners dan niet twee, maar slechts één keer te verhuizen.1)
  • De corporaties recent aan bewoners hebben laten weten dat deze fasering niet mogelijk zou zijn omdat er te weinig ruimte daarvoor is. Tegelijkertijd lieten de maquettes, die huurders in juni te zien kregen, zien dat het Huis van de Buurt Matilo niet langer wordt betrokken bij de bouwplannen, terwijl dit wel in de intentieovereenkomst stond en ook op de website van de gemeente Leiden nog wordt vermeld.2)

Overwegende dat:

  • Het voor bewoners wenselijk zou zijn om deze fasering toch mogelijk te maken en zei dit bij een bewonersavond op 31 januari jl. met raadsleden duidelijk kenbaar hebben gemaakt.
  • Het mogelijk kan zijn om de locatie van het huidige Huis van de Buurt te betrekken bij de bouwplannen, zodat er meer ruimte ontstaat voor fasering, en daarna een nieuw buurthuis terug te laten komen in de nieuwbouw.

Verzoekt het college:

  • Zich in te spannen om samen met corporaties een fasering in de sloopnieuwbouwplannen te realiseren bij de herontwikkeling van de Rivierenbuurt;
  • Ook het Huis van de Buurt Matilo te betrekken bij deze ontwikkeling, omdat dit mogelijk meer ruimte geeft om dit mogelijk te maken.

Marc Newsome – PvdA
Martijn Otten – PvdA
Thijs Vos – PS