MOTIE:

Datum: 28 januari 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Horecavisie 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, PvdD, SP, CU, LP (21)

Tegen: D66, VVD, CDA (18)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 28 januari 2021,

Constaterende dat

  • Er verschillende soorten terrasverwarmers bestaan die schadelijk zijn voor het klimaat, waaronder terrasverwarming op fossiele brandstof, terrasverwarming op elektriciteit en zwakstroomoplossingen (bijvoorbeeld stoelkussens op zwakstroom) (hierna samen te noemen: “terrasverwarmers”);
  • Door de Leidse horeca gebruikt wordt gemaakt van terrasverwarmers;
  • Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

Overwegende dat

  • Het verwarmen van de buitenlucht door middel van terrasverwarmers het toppunt is van energieverspilling;
  • Terrasverwarmers schadelijk zijn voor het klimaat en dus niet bijdragen aan de duurzaamheidsambitie uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Er alternatieven zijn om op minder warme dagen een behaaglijk terras te creëren, bijvoorbeeld door het gebruik van plaids en bodywarmers;

Verzoekt het college om

  • Het gebruik van terrasverwarmers door de Leidse horeca uit te faseren, met als doel om in uiterlijk 2026 geen terrasverwarmers meer in het Leidse straatbeeld te hebben.

Martine van Schaik (Partij voor de Dieren)
Walter van Peijpe (GroenLinks)
Tiny Klever (Partij van de Arbeid)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)
Jitan Anandkoemar (Leiden Participeert)