MOTIE:

Datum: 9 juli 2020

Mede-indiener: Anandkoemar Jitan

Samen met: VVD

Onderwerp: Parkeervisie

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA (11)

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie (19)

De gemeenteraad van de gemeente Leiden in openbare vergadering bijeen op 16 juli 2020.


Constaterende dat

  • het huidige parkeerbeleid ergernis nummer 1 onder de Leidenaren is leegstand in winkelgebieden zoals binnenstad (Haarlemmerstraat/Breestraat) en elders mede veroorzaakt wordt door parkeertarieven, die niet concurrerend zijn met die van omliggende gemeenten: Leiderdorp, Zoetermeer, Leidschendam (Leidschenhage) waar parkeren vaak gratis is
  • de hoge parkeertarieven een negatieve invloed hebben op de sociale contacten van mensen met een smalle beurs en/of bejaarden.
  • dat daarom een wijziging van de parkeerverordening gewenst is

Overwegende dat

  • met wat aanpassingen in het parkeerbeleid twee vliegen in één klap worden geslagen,
    namelijk tegemoetkomen aan onze noodlijdende winkeliers en horeca (hapje eten na het winkelen) en proberen het onze medeburgers zo prettig, voordelig en makkelijk mogelijk te maken.

Verzoekt het College

  • te onderzoeken of het simultaan invoeren van een systeem van uitrijkaarten, uit te geven in de winkels, goede aanvullende voordelen zou kunnen bieden, maar daarbij de kosten tussen de gemeente en de winkelier te verdelen;
  • om voor dit nieuwe systeem gebruik te laten maken van de leegstand in de dure parkeergarages en dus niet meer te laten parkeren op straatniveau in de openbare ruimte, behalve “vitale beroepen” op speciaal gereserveerde en/of nog aan te leggen vakken, evenals minder validen met een kaart.
  • in overleg te gaan met het Stadsparkeerplan aan de Haagweg en die in het systeem te betrekken
  • om de voorstellen hierboven mede te financieren met behulp van de parkeerwinst van 13,8 miljoen in 2019, of desgewenst alleen met de overwinst daaruit, de groei van 1,8 mln. t.o.v. het voorgaande jaar.

en gaat over tot de orde van de dag


Anandkoemar Jitan (PS)
Maarten Dirkse (VVD)