MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Agenda Autoluwe Binnenstad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP,  VVD, CDA (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD, CU, LP (27)

Constaterende dat:

  • Er overlap zit tussen de projecten Autoluwe binnenstad en Herontwikkeling Stationsgebied;
  • Het participatieproces voor de herontwikkeling stationsgebied nog niet is afgerond;

Overwegende dat:

  • Voor de herontwikkeling en ontsluiting van het Stationsgebied de Stationsweg een belangrijke rol kan spelen;
  • Er vanuit het MIRT traject andere eisen gesteld kunnen worden aan de ontsluiting van het stationsgebied ;
  • Er gewerkt gaat worden aan een nieuwe busconcessie waar het besluit, om de stationsweg auto- en bus-vrij te maken, invloed op heeft;
  • Het ongepast is om het participatieproces voor de herontwikkeling Stationsgebied te doorkruisen met een besluit van uw Raad wat vooruit loopt op de uitkomsten van het participatieproces;

Verzoekt het college om:

  • Het besluit om de Stationsweg auto- en busvrij te maken uit te stellen totdat de participatie aangaande de inrichting en ontsluiting van het stationsgebied is voltooid en duidelijk is dat er geen nadelige gevolgen voortvloeien uit het auto- en bus-vrij maken van de Stationsweg voor de ontsluiting van het Stationsgebied.

Antoine Theeuwen (SP)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)