MOTIE:

Datum: 28 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP, ChristenUnie

Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, ChristenUnie (9)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA (30)

De Raad, bijeen op 28 mei 2020,

Constaterende dat:

 • per 1 mei 2020 de Bed, Bad en Brood (BBB) voorziening in Leiden
  gesloten is;
 • dat de uit de BBB weggestuurde ongedocumenteerden geen
  toegang krijgen tot de Leidse daklozenopvang De Binnenvest;
 • dat de uit de BBB weggestuurde ongedocumenteerden in het
  weekend van 1 mei alleen in de BBB mochten slapen als ze
  beloofden maandag 4 mei naar de LVV in Rotterdam af te reizen;
 • dat er als gevolg van de sluiting van de BBB nu alweer 10 mensen
  op straat slapen in Leiden omdat zij zijn weggestuurd uit hun
  netwerk vanwege corona *);
 • dat deze mensen dus corona-gerelateerd dakloos zijn;

Overwegende dat:

 • het vorige college in 2015 heeft toegezegd dat in Leiden niemand op straat hoeft te slapen;
 • dat er een groep ongedocumenteerden is die niet terug kán keren naar hun land van herkomst;
 • dat de Leidse ongedocumenteerden na een verblijf van 3 maanden of een halfjaar in de Rotterdamse LVV (Landelijke Vreemdelingenvoorziening) weer op straat komen te staan;
 • dat het verblijf in de Rotterdamse LVV niet meer is dan het wekken van valse hoop, daar STUV (Stichting Uitgeprocedeerde
  Vluchtelingen) het in 4 jaar niet voor elkaar heeft gekregen om kansloze vluchtelingen naar het land van herkomst te doen terugkeren;
 • dat de Leidse ongedocumenteerden naar alle waarschijnlijkheid na het verblijf in de LVV weer naar Leiden zullen komen, omdat zij hier de meeste binding hebben;
 • dat het in tijden van corona zeer gevaarlijk is mensen buiten te laten slapen vanwege besmettingsgevaar;
 • dat het in coronatijd niet mogelijk is om hulpmiddelen tot overleven te vinden, zoals restjes voedsel op de markt, sanitaire voorzieningen, een warm plekje in een openbaar gebouw, etc;
 • dat ook het Rijk van mening is dat vanuit humanitair oogpunt mensen niet op straat moeten slapen tijdens de coronacrisis en de richtlijn Opvang dak- en thuisloze mensen van VWS (april 2020)
 • stelt dat het wenselijk is dat voor niet-rechthebbenden plekken moeten worden gerealiseerd;

Verzoekt het college:

 • de dakloze ongedocumenteerden die in Leiden op straat slapen, met behulp van de organisaties die contact met de personen in kwestie hebben, op te sporen en onderdak en financiële middelen/voedsel te verstrekken, tenminste zolang de coronacrisis duurt.

Ries van Walraven, SP
Maarten Kersten, PS
Pieter Krol (CU)

*) Voor meer informatie hierover zie de website van Doorbraak/De Fabel van de Illegaal