MOTIE:

Datum: 12 maart 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP

Onderwerp: n.v.t. (Motie V.O.D.)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, PvdD (7)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA , ChristenUnie (23)