MOTIE VOD:

Datum

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: n.v.t.

Status: N.T.B.

Voor: N.T.B.

Tegen: N.T.B.

De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 juni 2022,

Constaterende dat

  • De huidige OV-concessie voor busverkeer in Zuid-Holland Noord afloopt in december 2023;
  • De gemeente Leiden uiterlijk op 23 juni 2022 haar wensen en bedenkingen voor de bus concessie moet indienen bij Holland Rijnland en op 7 juli 2022 in gezamenlijk verband bij de provincie Zuid-Holland;1)
  • De voorkeursvariant van de gemeente is om bussen in twee richtingen over de Morsweg te laten rijden;

Overwegende dat

  • De Morsweg een zeer smalle en gevaarlijke weg is, die onvoldoende ruimte biedt voor bus- en fietsverkeer in twee richtingen tegelijkertijd;
  • Tweerichtingsbusverkeer in strijd is met eerdere toezeggingen die gedaan zijn aan de wijk Transvaal om eenrichtingsverkeer op de Morsweg in te voeren;
  • De bus problemen in de Binnenstad en het Stationsgebied niet afgewenteld zouden moeten worden op een andere wijk als Transvaal;
  • Het lastig is om na 23 juni nog terug te komen op bij de provincie ingediende wensen en bedenkingen;

Spreekt uit

  • Dat het onwenselijk is om busverkeer in twee richtingen in te voeren op de Morsweg;

En verzoekt het college

  • Om dit niet als wens bij Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland in te dienen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

 

1) Presentatie in de commissievergadering LB op 19 mei 2022.