MOTIE:

Datum: 20 september 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit herinrichting Jan van Houtkade (Singelpark fase 2)

Status: Aangenomen

Voor: PS, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 september 2021,

Constaterende

  • Kaukasische Vleugelnoten ook bijdrage aan klimaatadaptatie en biodiversiteit;

Overwegende

  • Wortelopdruk van Vleugelnoten kan zorgen voor hogere beheerkosten;

Verzoekt het college

  • Om bij het uitvoeringsbesluit een variant te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk Vleugelnoten
    behouden blijven.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Antje Jordan – D66
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Antoine Theeuwen – Socialistische Partij
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert