MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Motie VOD

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (32)

Tegen: VVD (6)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in zijn vergadering van 18 februari 2021

Constaterende dat

 • Er afgelopen jaar maar 231 huishoudens zijn geholpen door middel van het maatwerkbudget
 • Er ten tijde van de declaratieregeling ongeveer 4200 huishoudens een beroep deden op financiële steun van de gemeente Leiden
 • De doelgroep van mensen die tot aan 120% van het sociaal minimum verdienen, exact hetzelfde is gebleven

Overwegende dat

 • In de evaluatie van het maatwerkbudget niet duidelijk naar boven komt waarom de mensen die eerst een aanvraag deden op de declaratieregeling, dit nu niet doen bij het maatwerkbudget
 • Dit in ieder geval niet komt omdat zij het geld wel kunnen missen
 • Dit overduidelijk komt omdat er barrières zijn opgeworpen met de verschuiving van de declaratieregeling naar het maatwerkbudget
 • Het goed te doen moet zijn om de mensen die eerst gebruik maakten van de declaratieregeling, middels een brief te vragen of zij bekend zijn met het maatwerkbudget

Verzoekt het College

 • Een Enquête uit te zetten onder mensen die gebruik maakten van de declaratieregeling met als doel om te achterhalen waarom zij geen gebruik maken van het maatwerkbudget
 • Om in deze Enquête ook te onderzoeken wat de huidige ervaringen van zowel gebruikers als hulpverleners zijn met het maatwerkbudget
 • Deze Enquête in samenwerking met maatschappelijke organisaties en de SWT’s en JGT’s op te stellen
 • Ervoor te zorgen dat de Raad deze resultaten tot zijn beschikking heeft voor of in elk geval gelijktijdig met de behandeling van de evaluatie van het armoedebeleid in 2021
 • En gaat over tot de orde van de dag.

Thomas van Halm (SP)
Eric Krijgsman (D66)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)