MOTIE:

Datum: 29 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: n.v.t. (Motie VOD)

Status: TBD

Voor: TBD

Tegen: TBD

De Raad van de Gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 29 april 2021

Constaterende dat:

 • door de huidige coronamaatregelen, waardoor winkels, horeca en openbare gebouwen gesloten zijn, er al maanden sprake is van een gebrek aan sanitaire voorzieningen in de stad;
 • Platform Gehandicapten Leiden kenbaar heeft gemaakt zich zorgen te maken om het gebrek aan openbare toiletten in de binnenstad, in het bijzonder toiletten die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking;
 • er over de toegankelijke toiletten in de parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt niet actief wordt gecommuniceerd;
 • onderzoek van de Maag Lever Darmstichting uitwijst dat Leiden het in vergelijking met veel andere gemeenten niet goed doet als het gaat om toiletvriendelijkheid;
 • er niet of nauwelijks communicatie is die aangeeft waar zich momenteel openbare toiletten bevinden;
 • veel bezoekers aangeven dat toiletvoorzieningen bij parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt niet erg schoon zijn, terwijl deze wel 50 cent per gebruik kosten;

Overwegende dat:

 • van de tijdelijke toiletunit bij de Catharinabrug afgelopen winter tussen de 200 en 400 keer per week gebruik gemaakt werd;
 • het naar verwachting de komende lente- en zomerperiode drukker gaat worden in de binnenstad en het Singelpark;
 • in het drukbezochte Singelpark momenteel niet voldoende toiletvoorzieningen zijn;
 • de kosten van communicatie, zowel digitaal als fysiek, vrijwel nihil zijn;
 • toegankelijke openbare toiletten horen bij een inclusieve stad en de stad aantrekkelijker maken voor bezoekers;
 • wij er vanuit gaan dat Leidenaars netjes omgaan met voorzieningen in de openbare ruimte;
 • een toiletvoorziening die 50 cent per gebruik kost ook schoon hoort te zijn;

Verzoekt het College:

 • bij de Catharinabrug een extra toiletvoorziening te plaatsen die toegankelijk is voor mindervaliden;
 • het beheer van de parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt te wijzen op hun verantwoordelijkheid om te voorzien in schoon sanitair;
 • in de communicatie via social media, apps en de gemeentelijke website vaker en op reguliere basis te verwijzen naar plekken waar zich openbare toiletten bevinden;
 • op diverse plekken in de Binnenstad en het Singelpark zo spoedig mogelijk aan te geven waar zich openbare toiletvoorzieningen voor mindervaliden bevinden;
 • zich in te spannen om in de binnenstad, in samenwerking met Centrummanagement en/of andere partijen een tijdelijk alternatief te vinden voor mindervaliden;
 • deze tijdelijke maatregelen te bekostigen uit Programma Binnenstad voor een totaal van €10.000,-;

IJsbrand Olthof (D66)
Tom Leest (VVD)
Tiny Klever (PvdA)
Maarten Kersten (PS)