MOTIE VOD:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: n.v.t.

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdA, PvdD, SP, LP (10)

Tegen: D66, GL, VVD, CDA, CU, Marcel Terlouw, Martijn Otten (28)

Constaterende:

  • Leidse burgers en ondernemers omstreeks deze tijd de aanslag voor de lokale lasten ontvangen;
  • De lokale lasten in Leiden tot de hoogste van Nederland behoren;
  • Veel Leidse burgers en ondernemers daardoor een belangrijk deel van hun inkomen kwijt zijn aan lokale lasten;
  • Leidenaren met een inkomen dat lager is dan het bijstandsniveau in aanmerking komen voor kwijtschelding, maar dat deze regeling niet bij iedereen bekend is;

Overwegende:

  • Het belangrijk is dat Leidenaren die daar mogelijk voor in aanmerking komen bekend zijn met de kwijtscheldingsregeling;

Verzoekt het college:

  • Proactief bekendheid te geven aan de kwijtscheldingsregeling, onder andere via de stadskrant en de sociale mediakanalen van de gemeente.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad