MOTIE:

Datum: 2 februari 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Motie VOD

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, CU (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2022,

Constaterende dat

 • In Leiden een zeer groot aantal woningen wordt opgekocht door investeerders;
 • Gemeentes sinds 1 januari 2022 opkoopbescherming kunnen invoeren;
 • Bijna de voltallige raad zich bij de Kaderbrief 2020-2024 heeft uitgesproken voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming;
 • In het beleidsakkoord de college dragende partijen hebben afgesproken dat het college binnen een half jaar met een totaal pakket van woningmarktregulerende maatregelen (opkoopbescherming, verhuurvergunningen, verkamering) zou komen;[1]
 • Het college op 14 december de raad heeft bericht dat dit pakket tot nader order wordt uitgesteld, omdat het college eerst de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap en de wijziging van de Huisvestingswet wil afwachten en daarna eerst gesprekken met de stad wil voeren over het thema leefbaarheid;

Overwegende dat

 • Invoering van de opkoopbescherming in Leiden hard nodig is: het aantal woningen dat door investeerders wordt opgekocht om te verhuren is sterk toegenomen;
 • Starters en middeninkomens vaak het onderspit delven op de Leidse woningmarkt door concurrentie met kapitaalkrachtige beleggers die woningen opkopen;
 • Het niet nodig is om bovengenoemde wetten af te wachten voor invoering van de opkoopbescherming, omdat hier al een wettelijke regeling voor bestaat;
 • Toegezegd was dat uiterlijk 1 juli 2022 een voorstel zou worden voorgelegd aan de raad omtrent de opkoopbescherming;
 • Het zeer onwenselijk is dat de opkoopbescherming door koppeling met het verkameringsbeleid nog verdere vertraging oploopt;

Verzoekt het college

 • Om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zes maanden een raadsvoorstel voor invoering van de opkoopbescherming aan de raad voor te leggen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Antoine Theeuwen – SP

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren

Pieter Krol – ChristenUnie

Mitchell Wiegand Bruss – Studenten voor Leiden

 

[1] Beleidsakkoord 2022-2026 Samen leven in Leiden, blz. 14.

Voetnoten:

1) Zie de paragraaf ‘Prijsstijgingen projecten’ op blz. 2 van dit raadsvoorstel.

2) Zie beantwoording technische vragen.