MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CDA, SP, CU, LP  (13)

Tegen: D66, GL, PvdA, PvdD (24)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 24 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Met de komst van LEAD een parkeerbehoefte ontstaat van zowel (toekomstige) bewoners als bezoekers in het betreffende plangebied.

Overwegende dat:

  • Naast de vele woningen zullen in de plint verschillende (waaronder maatschappelijke en horeca) voorzieningen worden gerealiseerd, hetgeen leidt tot een aanzienlijke parkeerbehoefte van zowel bewoners als bezoekers;
  • Omwonenden veel zorgen hebben over het ontstaan van parkeerdrukte in de wijk met de komst van LEAD;
  • Het genoemde aantal autoparkeerplaatsen in de Nota van Uitgangspunten (380) nog verder naar beneden is gebracht in het uitgewerkte plan (347)1);
  • Er uit het parkeerbehoefte onderzoek blijkt dat er zowel op doordeweekse avonden als op zaterdagavond een tekort is aan parkeerplaatsen t.o.v. de behoefte2).

Verzoekt het College:

  • Te voldoen aan de minimale parkeerbehoefte en te zorgen dat het geconstateerde tekort wordt verholpen door het plaatsen van voldoende, inpandige parkeerplaatsen.

Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)