MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, CU (9)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen van de lokale lasten (OZB, riool- en afvalstofheffing) worden aangekondigd.

Overwegende dat

  • Leidenaars de afgelopen jaren onophoudelijk te maken hebben gekregen met lastenverhogingen en daardoor in een paar jaar tijd veel meer kwijt zijn aan de lokale lasten;
  • De gemeentelijke lasten in Leiden aan de hoge kant zijn, tevens een conclusie uit de benchmark van de externe accountant;
  • Na het jarenlang stapelen van gemeentelijke ambities het tijd is om keuzes te maken, het gemeentelijke uitgavenpatroon naar beneden bij te stellen en Leidenaars niet keer op keer op te zadelen met nog hogere woonlasten;
  • Een College verschillende opties heeft om een begroting sluitend te krijgen en er altijd scenario’s te bedenken zijn waarin de uitgaven naar beneden gaan en de lokale lasten gelijk of omlaag kunnen.

Verzoekt het college

  • Deze raadsperiode bij komende begrotingen een uiterste inspanning te leveren om verdere lastenverhogingen te voorkomen;
  • Deze raadsperiode bij komende begrotingen ten minste één scenario aan de gemeenteraad voor te leggen waarin geen lastenverhogingen zitten.

Maarten de Crom (VVD)

Thijs Vos (PS)