MOTIE:

Datum: 21 mei 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: CDA, PvdD, ChristenUnie

Onderwerp: Evenementenbeleid 2020 Leiden 2020

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, ChristenUnie, Marc Gaulard (13)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

 • In de Evenementenbeleid 2020 het gebruik van Leidse parken zoals het Van der Werfpark, het Huigpark, het Ankerpark, het Energiepark en de Leidse Hout voor evenementen is opgenomen.
 • Het aantal categorie 2 evenementen dat in deze parken gehouden wordt stijgt in vergelijking met de vorige evnementennota
 • Bij Categorie 2 evenementen een hogere geluidsproductie is toegstaan dan bij Categorie 1 evenementen.
 • Bij Categorie 2 evenementen een latere eindtijd is toegestaan dan bij Categorie 1
  evenementen

Overwegende dat

 • Parken vaak liggen in dichtbevolkt gebied en dus ook vaak veel direct omwonenden hebben.
 • Parken lang niet altijd zijn ingericht voor evenementen
 • Parken kwetsbaar zijn en vaak (te) veel belast worden door evenementen.
 • Categorie 2 evenementen vanwege de hogere geluidsporductie meer geluidsoverlast veroorzaken
 • Categorie 2 evenementen vanwege de hogere geluidsproductie alsook de latere eindtijd meer bezoekers trekken dan categorie 1 evenementen en dus vanwege grotere bezoekerstromen een zwaardere wissel trekken op het park en de buurt er om heen.

Verzoekt het college om

 • In het Evenementenbeleid 2020 voor het Van der Werfpark, het Huigpark, het Ankerpark, het Energiepark en de Leidse Hout bij de uitbreiding van het aantal evenementen in de genoemde parken alleen evenementen toe te staan die vallen in evenenementcategorie 1om zodoende een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid te bewerkstelligen.

Joost Bleijie (CDA)
Lianne Raat (PvdD)
Pieter Krol (CU)
Maarten Kersten (PS)