MOTIE:

Datum: 18 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: SP

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Poelgeest

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

Constaterende dat,

  • Het huidige ontwerp voorziet in een waterberging gesitueerd op de punt van het Trekvaartplein

Overwegende dat,

  • Het bestuur van het Trekvaartplein graag in overleg wil om mogelijkerwijs een andere oplossing voor de waterberging te vinden
  • De ruimte voor standplaatsen op het Trekvaartplein beperkt is
  • Er volgens het bestuur nog steeds behoefte is naar meer standplaatsen, en een behoefteonderzoek van de gemeente in de maak is
  • Het binnen de cultuur van de woonwagenbewoners past om bij elkaar in de buurt te wonen
  • Deze cultuur erkend is door de Nederlandse regering en gemeenten de opdracht hebben gekregen om voldoende woonruimte voor woonwagenbewoners te creëren die aansluit op hun behoeften

Verzoekt het college,

  • Om in overleg met het bestuur van het Trekvaartplein te bezien of er een andere oplossing gevonden kan worden voor de waterberging daarmee meer ruimte vrij te houden voor woonwagen(s)(kavels).

Antoine Theeuwen (SP)
Maarten Kersten (PS)