MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (33)

Tegen: VVD (5)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat,

  • De gemeente Leiden de verplichte zoekperiode voor jongeren tot 27 nog steeds in sommige gevallen hanteert in het kader van de participatiewet, waardoor jongeren tot 27 jaar een maand lang geen bijstandsuitkering ontvangen

Overwegende dat

  • Het onrechtvaardig én onredelijk is om jongeren een maand bijstandsuitkering te ontzeggen in de veronderstelling dat deze doelgroep toch snel werk kan vinden
  • Het in sommige gevallen kan zorgen voor financiële problemen bij jongeren omdat zij hierdoor een maand geen vorm van inkomen hebben
  • De gemeenten Utrecht en Arnhem er om deze reden al voor hebben gekozen om deze verplichte maand zoektermijn af te schaffen

Verzoekt het college

  • Zo snel als mogelijk ervoor te zorgen dat de verplichte zoekperiode voor jongeren in de bijstand wordt afgeschaft in Leiden

Antoine Theeuwen – SP
Thomas van Halm – SP
Mitchell Wiegand Bruss – SVL
Esmee van Meer – PvdA
Prescillia van Noort – GroenLinks
Eli de Graaf – PS
Pieter Krol – CU