MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: n.t.b.

Status: n.t.b.

Voor: n.t.b.

Tegen: n.t.b. 

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat

  • De gemeente op 12 juli 2022 per brief aan bewonersorganisaties heeft laten weten dat zij niet langer bij de wijkbeheerders[1] terecht kunnen voor meldingen en klachten, maar dat dit alleen nog mogelijk is via formulieren op de website, de MijnGemeente-app en 14071;

Overwegende dat

  • Er hierdoor een direct, persoonlijk en bekend aanspreekpunt voor bewonersorganisaties verloren gaat;
  • De visie op dienstverlening juist vaststelt dat de dienstverlening ‘persoonlijk’ en ‘toegankelijk’ is;
  • De visie deze twee kernwaardes nadrukkelijk voorschrijft voor de gehele gemeentelijke organisatie en niet alleen bij afdeling dienstverlening;

Verzoekt het college

  • De mogelijkheid voor het indienen en afhandelen van meldingen bij de wijkbeheerders te handhaven. De wijkbeheerder zorgt voor verwerking en/of vastlegging in het betreffende systeem.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

[1] De wijkbeheerders krijgen een nieuwe naam: projectleiders vergroening en participatie.